Wire Cut EDM Manufacturer

EDM´s Nuevosy Reconstruidos SA DE CV x AccuteX In EXPOMAQ 2022

EDM´s Nuevosy Reconstruidos SA DE CV x AccuteX In EXPOMAQ 2022

2022-06-21

Date:2022.06.22 - 06.24
Location:MEXICO
Booth No:1413

-
EXPOMAQ是墨西哥機械分銷商協會 (AMDM) 的標誌性展會,
在墨西哥製造業的成長和發展中發揮了重要作用。

EXPOMAQ以其為金屬加工行業最俱生產力的部門推廣機床及
其外圍設備新技術的主要舞台而著稱。


EDM´s Nuevosy Reconstruidos SA DE CV:https://edms.com.mx/